Broar

Medelålders kvinna med havererat bett. Under många år bara fått ”akutbehandling” utförd. Provisorisk protes passar dåligt och bettet är kraftigt nedslitet. I överkäken utfördes efter rotfyllningar och annan förbehandling en bro. I underkäken utfördes kronor och broar i sidopartierna. Därmed ”höjdes” bettet och de kraftigt nedslitna framtänderna i underkäken restaurerades med helkeramiska porslinskronor.

+Vad kostar en sån här behandling?
Total kostnad för patienten 30 000kr. Försäkringskassan ersatte med ca 60 000.


Foto & Behandling: Magnus Folckner
Tandtekniker: Talab / Tandtekniska laboratoriet i Västervik AB