Proteser

Ibland är det lämpligaste behandlingsalternativet avtagbara proteser. Saknas alla tänder gör man så kallade helproteser. Finns det några tänder kvar kan proteserna stödjas på dessa och fäster ofta med hjälp av klamrar . Detta är ofta en bra, välfungerande lösning om förutsättning saknas för implantatbehandling eller om man vill ha en mindre kostsam lösning.

I detta fall var det en kvinna med dåligt tandstatus och gammal illasittande protes. Ej möjligt med implantatbehandling. I Överkäken utfördes en avtagbar delprotes som fäster på de bakersta tänderna. I underkäken fanns tre tänder vilka försågs med kronor. På dessa stödjer en avtagbar delprotes.

+Vad kostar en sån här behandling?
Totakostnad för patient ca. 21 000 kr. Försäkringskassan ersatte med 34 000 kr.Foto & Behandling: Magnus Folckner
Tandtekniker: Talab/Tandtekniska laboratoriet i Västervik AB