Att ha en vykortslik utsikt från våra lokaler är självklart ingen nödvändighet för att sköta våra patienters munhälsa, men det underlättar onekligen!

TANDUTSIKTEN är en väletablerad tandläkarmottagning med personal med mångårig erfarenhet och omfattande vidareutbildning.

Sedan 1993 har det bedrivits tandvård i lokalerna vid Fiskaretorget. Nu drivs mottagningen av tandläkarna Magnus Folckner och Henric Cederquist.

Har du akuta besvär? Se informationen under fliken AKUT

Välkommen till oss på Tandutsikten!

AKTUELLT

Vi har goda möjligheter att ta emot nya patienter.

Behov av komplicerad behandling? Varannan fredag jobbar specialisttandläkare Simon Dahlgren på mottagning. Han är specialist i oral protetik (Kronor, broar, proteser och implantat) och avlastar oss med komplicerade fall. Simon arbetar sedan över 30 år på specialistklinik i Linköping och har mycket stor erfarenhet. Simon handleder även specialisttandläkare under utbildning samt är kursgivare åt tandläkarförbundet.