Att ha en vykortslik utsikt från våra lokaler är självklart ingen nödvändighet för att sköta våra patienters munhälsa, men det underlättar onekligen!

Information Covid-19

Det är utmanande tider världen just nu.

Vi på Tandutsikten följer naturligtvis utvecklingen kring Covid-19 och fokuserar på våra patienters och vår personals säkerhet.

Mottagningen är öppet som vanligt.

Socialstyrelsen har uppmanat till besök hos tandvården eftersom försämrad munhälsa leder till försämrad hälsa i övrigt.  Uppmaningen gäller även om regionen utfärdar lokala , långtgående restriktioner. Detta eftersom tandvården bedöms vara samhällsviktig.

Våra åtgärder:

Vi följer basala hygienrutiner och arbetar vid patientkontakt alltid med munskydd, visir, handskar och förkläden.

Vi går inte till arbetet om vi har några som helst sjukdomssymptom.

Vi förlägger våra pauser och raster i skift så att vi inte sitter nära varandra.

Vi tillhandahåller handsprit till våra patienter.

Vi förväntar oss av er som patienter:

Besök oss inte om ni har några som helst sjukdomssymtom.

Kom ensam om du inte har behov av ledsagare.

För att minimera tiden i väntrummet uppmanas du att komma på utsatt tid och inte ”i god tid”. Är du för tidig uppmanas du att vänta ute i friska luften och njuta av sjöutsikten. Tids nog får du njuta av Tandutsikten…

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.