Behandlingar

Tandblekning

Vi kan hjälpa dig med att bleka dina tänder. Man kan bleka flera tänder i bettet eller bara en enstaka missfärgad tand.

Viktigt att veta är att fyllningar och kronor inte bleks liksom att gul-bruna toner är lättare att bleka än grå-blå.

Vi använder väl beprövade produkter i individuellt anpassade skenor.

Att bleka tänderna går i de flesta fall utmärkt. Så här går det till:

1) Avtryck
Först undersöker vi dina tänder och fotograferar dem. Sedan gör vi avtryck av tänderna och tar fram gipsmodeller av dina tänder.

2) Blekning
Vi tillverkar sedan en plastskena som du sedan själv fyller med blekmedel (Vi använder Opalecense©, ett väl beprövat preparat) och använder i hemmet.

3) Efterkontroll
När du är färdig tar vi tillbaka dig på en efterkontroll och tar nya foton.

Blekmedlet fräter eller slipar inte utan går in och påverkar färgmolekylerna inne i tanden. Man bör dock vara medveten om att kronor och fyllningar inte bleks varför man kan bli tvungen att göra om dem vid behov. Gulbruna toner bleks lättare än gråblå nyanser.

Det är normalt med efterbesvär i form av ilningar och känslighet för kyla. Dessa är övergående och lindras med specialtandkräm och fluorsköljning.

I exemplet nedan var det en medelålders man som önskar blekning. Blekning genomförs i både över- och underkäke. Notera att de längsgående, missfärgade emaljsprickorna försvunnit.

Tandfyllningar

När en tand behöver lagas pga karies (”hål i tanden”) eller om den gått sönder av någon annan anledning kan man ofta göra en plastfyllning.

Det är en relativt enkel, billig och ofta hållbar behandling om fyllningen inte blir alltför omfattande.

Broar

Saknas det en eller flera tänder kan dessa ersättas med en eller flera broar. Det är egentligen sammanfogade kronor.

De består ofta av ett metall- skelett med porslin utanpå. De kan även göras helt utan metall.

Implantat

Saknade tänder kan också ersättas med tandimplantat. Det innebär att man opererar in titanskruvar i käkbenen som man sedan bygger enstaka tänder, broar eller proteser på. Det ger en känsla av ”egna tänder” som sitter fast.

Kronor

Vid större skador vet vi av erfarenhet att plastfyllningar inte håller särskilt bra. Då kan det krävas att man gör en krona.

Kronan kan vara helt i porslin eller bestå av en metallkärna med porslin på ytan.

Rotbehandling

En tand kan ibland behöva rotbehandlas (Rotfyllning). Ofta är tanden infekterad och infektionen måste behandlas. Tänder som skadats i ex. ett olycksfall kan också ibland behöva rotfyllas.

Proteser

Tandförluster kan också ersättas av avtagbara proteser. Det är ofta en väl fungerade lösning. delproteser fäster med klamrar på kvarvarande tänder.

Tandreglering / ClearCorrect

Tycker du att dina tänder inte är jämna och sitter snett?

Sedan 2020 utför vi en näst intill osynlig behandling med genomskinliga skenor. Dessa byter du själv hemma och kommer hit med jämna mellanrum för kontroll och justering.

Nedan visas några exempel på fall som vi behandlat på kliniken.

Mer information om ClearCorrect

Puts och polering av missfärgningar

”Vill du bara komma hit för att putsa upp dina tänder och ta bort missfärgningar? Vi använder bl. a airflow, en bläster som skonsamt tar bort mindre mängder tandsten och missfärgningar.

Mer information
https://www.switchtogbt.com/sv

Förebyggande / tandlossning

För att undvika karies kan man behöva förebyggande behandling/profylax. Den utförs av våra tandhygienister och tandsköterskor. Det kan innebära att du kommer hit med med några månaders mellanrum för rengöring och behandling med fluor.

Tandlossning innebär att tandens fäste blir sämre. Det kan bl.a. bero på ärftliga faktorer och dålig munhygien. Rökning är också en riskfaktor. Vi kan hjälpa dig med behandling. Våra tandhygienister har lång erfarenhet av detta.

Vi är en certifierad klinik för GBT.

En modern teknik för att avlägsna ”dental biofilm” (bakteriebeläggningar som orsakar tandköttsinflammation och tandlossning samt rengöring kring implantat.